søndag den 28. juni 2009

Vandmangel

Photobucket
Efter et ualmindeligt tørt forår er der blevet meget lav vandstand i vores egen og naboernes småsøer og vandhuller. Det er
ikke så heldigt for søens naturlige cyklus, da mange dyr er afhængige af en vis vanddybde og overflade. Brinkerne er nu
blotlagte og begynder at gro til med forskellig vegetation.

Photobucket
Øen er ikke længere en ø, men en tange med dunhammer bevoksning i hastig udbredelse til den ene side.

Photobucket
Sydenden af søen er den dybe ende, her er der stadig langt til bunden, men med en lang tør og varm uge foran os kan her
stadig ske megen fordampning. Tænk at skulle opleve at håbe på regn i sommerferien! Vores sø er en §3 sø, så her er
hjælp at hente. Her lever den Grønne Løvfrø, som er totalfredet i landet. Dette betyder at vi kan få konsulentbistand og hjælp
til oprensning og udbedring af søen. Jeg har kontaktet en sømand!

torsdag den 25. juni 2009

Frokost i Lindetræet

Photobucket
Forleden kom et egern farende hen over gårdspladsen og op i Linden. Egernet havde fart på og vidste lige hvilken gren den
skulle hen på, og derfra ned og snuppe en mejsebold i grønt net og det hele med sine små tyvagtige forpoter, og så op på en
større gren, hvor måltidet kunne begynde. En hel halv time tog det, og vi måtte godt komme tæt på, egernet var midt en salig
rus af fed fuglemad og ænsede ikke at vi til sidst stod næsten nedenfor grenen hvor det sad!

Photobucket

Heksen Flyver og Solen går ned

Photobucket

Sankt Hans 2009 - Bålet Tændes

Photobucket


Photobucket

Sankt Hans 2009 – stemningsbilleder

Photobucket


Photobucket


Photobucket

Sankt Hans 2009

Photobucket
Jon og Ulla nyder musikken før middagen.

Photobucket


Photobucket

Sankt Hans 2009

Photobucket
Det blev en dejlig Sankt Hans Aften, sikke en forskel vejret kan gøre! Vi kunne sidde i solen under pavillionen
med grill og ude-køkken placeret under træerne bag Hønsehuset.


Photobucket
Helge Christoffersen og Henry Bleeg leverede som sædvanlig musikken til stor glæde for os alle!


Photobucket
Her skærer Lasse og Svend Erik stegene for: Lammekøller og Rådyrkølle. PS: Der blev også spist 1 1/2 kg. pølser :-)

søndag den 21. juni 2009

Forberedelser

Photobucket
Så er teltet rejst og uden sider! Sidste år til Sankt Hans måtte vi have både sidestykker og stormpløkker i brug, og intet bål
blev det til p.g.a. stormen, men i år ser vejrsituationen meget bedre ud og det gør en stor forskel. Så nu glæder vi os til at se
vore venner, nye som gamle naboer, kunstnere, kærester og kokke til Sankt Hans med bål og barbeque, indvielse af atelier,
sang og musik m.v.!!

lørdag den 20. juni 2009

En Heks skal der til

Photobucket
En Heks bliver til i dagene op til vores Midsommer Fest: Maske af papmache, hat af sortmalet pap, kroppen er lavet af
kyllingenet og gamle aviser og kosten fra Fakta i Malling!


Photobucket

Det Lille Hus

Photobucket

tirsdag den 16. juni 2009

Pensler i Paradis

PhotobucketFoto: Ilan Brender
Mandag havde vi besøg af JP Århus. Journalist Mia Quist Andersen skrev en rigtig god artikel om stedet her og mine
sommerkurser. Artiklen var allerede med i tirsdags udgaven af Jyllandsposten. Her prøver Mia at følge mine instrukser i at
indkredse motivet. Det gik rigtig godt! Læs artiklen her: Pensler i Paradis

mandag den 15. juni 2009

Fæstebrevet 1756

Photobucket
Foto fra ca 1910. Gårdens sydlænge (yderst til venstre) brændte ned i 1922.

Fæstebrev
Vilhelmsdal Matr no 7a Malling

Jeg, Friederica Hedevig Albertina Sl Baron Gyldencrones Enke – Etc, Giør Vitterligt at jeg haver Sted, og Fæster
Lauers Rasmussen af Malling, hans Fader Rasmus Christensens Partsgaard med tilliggende Jorder er bestående af Hartkorn 5 tdr
5 Skp 1 Fjk 1 1/2 Alb, hvoraf forne Lauers Rasmussen, svarer alle Kgl Skatter og Contributioner som nu ere eller herefter paakommende
vorder og udi rette Tider yder og Clarerer den deraf Gaaende Landgilde efter Jordebogen, som ere Aarlig:


Rug 1 Tdr 3 Skp, Byg 2 Tdr 4 Skp Havre, 7 Skp 2 Fjk 1/4 Kou – 1 Rdl 3 Mrk 1/2 Brændsvin 4 Mrk Gaaes, 8 Skl, 2 Høns 10 Skl,
Skriver Skæppen 8 Skl, tilligemed Ægt og Arbejde udi rette Tider, til Indfæstning den ved Stedet staaende restance, eftergiives 29 Rdl
2 Mrk 13 Skl, betalt 20 Rdl.


Gaardens Bygninger haver Han at Forbedre, og den saa alle Tider udi god og forsvarlig Stand at holde, Jorden retteligt at dyrke,
giøde og handle, intet deraf at bortleie eller at frakomme, samt de næstfølgende 3de Aar 50 Pile at sætte og dennem Aarligen at holde
Vedlige, saa og være sit Herskab og Fuldmægtig Hørig og Lydig, alt under dette sit Fæstes Fortabelse, saa og rette og forholde sig
efter Hans Kgl. Mayestæts Allernaadigste Lov og Forordringer, naar overmeldte Lauers Rasmussen alt foreskreven efterkommer.
Maa han bemeldte Partsgaard sin Livstid, nyde, bruge, beholde og besidde.


Til bekræftelse under min Haand og Friherlige Zigenette,

Hamborg den 29. August 1757
F. H. A. Br Gyldencrones Enke

Tekst fra Beder Malling Egnsarkivs Arkivalier
Tværgade 18. 8340 Malling.

onsdag den 10. juni 2009

Claire Renaissance

Photobucket
Nu blomstrer den lyse Pink Claire Renaissance Rose og Gul Bella Renaissance er også godt på vej. Det er min første sommer
i 4 år, hvor jeg har roserne i fred for rådyr, så det er stort!


Photobucket
I Gårdhaven står krukkerne tæt med krydderurter og flere roser. Her er Ingrid Bergman, Barca samt historiske roser. Katteurt,
Timian, Salvia, Basilikum, Buksbom og Purløg. Hvad hedder mon de lange, pink aks? Nogen bud?

tirsdag den 9. juni 2009

Vildkattens Historie

Photobucket
Det er vist første gang jeg skriver om Vildkatten, skønt den egentlig har 'fyldt' ret meget ved flere lejligheder. Vildkatten
har haft et hårdt liv indtil videre. Sidste vinter begyndte den for alvor at 'flytte ind', da den havde fået en skade på det ene
bagben og kun vanskeligt kunne klare sig i frost og sne og overnatninger i den iskolde lade.

Photobucket
Indimellem forsvandt den, og vi så den ikke i flere uger. Hver gang troede jeg at nu var det sket: den var bukket under
for sygdomme eller kørt ned eller taget af ræven/en jæger. Men hver gang er den dukket op igen, stadig lige radmager og sky.
Vi har fodret den i laden når vi har set den, og efter dens ulykke med bagbenet har jeg fodret den hver dag, så vidt muligt.

Det har altid været umuligt at komme på tæt hold af denne kat, så det kom helt bag på mig hvad der skete den 20. maj i år!
En dag jeg kom over med madskålen var katten som forandret! Den løb mig miavende i møde og ville helt klart i kontakt!
Det viste sig ret hurtigt at katten, som vi altid har troet var en hankat, for det første var en hun - og meget gravid!

Tilsyneladende har den besluttet at søge kontakt for at få hjælp, for hvorfor skulle den ellers pludselig være tam?
Jeg fik hurtigt skaffet en papkasse med tæpper og katten sprang derop og accepterede tilsyneladende kassen. Men i løbet af
aftenen listede vores egen gamle hankat over og skræmte Vildkatten væk, og det midt i forberedelserne til en fødsel, for dagen
efter dukkede hun op igen, tynd og med tydelige dievorter - og meget sulten!

En halv dåse kattemad blev sat til livs i en fart og så afsted igen! Nu er spørgsmålet bare hvor killingerne er gemt?
Det er ikke muligt at følge efter katten, for hun forsvinder ud over markerne i skov og krat. Men dukker stadig op her hver dag,
og er ligefrem begyndt at komme ind i køkkenet og få sin mad! Godtnok til den gamle hankats store, knurrende ærgelse!
Nu må vi se hvordan det går. Om hun kommer en dag og præsenterer sine killinger eller de forsvinder i naturen u-orden . . .

torsdag den 4. juni 2009

Køkkenhaven

Photobucket
Nu er køkkenhaven sået og plantet til, samt udvidet med flere kvadratmeter med plads til bla. bønner, squash og selleri.
Knoldselleri er plantet ud i tre rækker i samme bed som rødbederne, og morgenfruer i hveranden række for farvernes skyld.
Det hele er omkranset af Stolte Kavalerer.

Uheldigvis vælter ukrudtet op af jorden, så der skal hakkes næsten hveranden dag. Godt at have et rigtig skartpt lugejern.

tirsdag den 2. juni 2009

Syren Tid

Photobucket
Lige nu er syrenerne på deres højeste, og luften er tung af deres duft. Den gamle syren ved porten har så tunge klaser at
grenene hænger ned over indkørselen og giver høje varevogne et dask oveni. Det må de tage med, klippes ned skal den ikke.
Når blomsterne er faldet af, løfter grenene sig vel igen.


Photobucket

mandag den 1. juni 2009

. . . oppe på bakken

Photobucket
. . . der stod et lille dyr. Solen var lige stået op, fuglene sang, gøgen kukkede - og så var det væk!


Photobucket