søndag den 16. juli 2017

Artsliste


Vi har haft biologer på besøg, for at få lidt styr på hvilke planter vi har her ved søen og i mark og eng. Her er f.eks. Billebo - Klaseskærm som vi har undret os lidt over.

Billeboklaseskærm (Oenanthe aquatica), ofte skrevet billebo-klaseskærm, er en én- eller toårig plante i skærmplante-familien. Det er en 50-130 centimeter høj sumpplante med en stængel, der ved grunden er opblæst med svampede hulrum og op til 10 centimeter i diameter. Planten er giftig. Navnet "Billebo" skyldes, at forskellige vandinsekter ynder at opholde sig i de luftfyldte dele af stænglen, der ved plantens død flyder om på vandet.

Så er her Vandaks - en masse! Og disse her:


Planter registreret hos Elin og Lasse den 25. maj 2017

Skov og Skovbryn:
Kostfuglemælk
Skovgaltetand
Liljekonval
Lav Ranunkel
Stor Nælde
Vild Kørvel
Agertidsel
Hundegræs
Hvid Anemone
Vorterod
Fløjlsgræs
Flitteraks sp.
Hindbær
Brombær 
Burresnerre
Dagpragtstjerne
Mosebunke
Haremad
Almindelig Hulsvøb

Sø:
Bittersød Natskygge
Vejbred-Skeblad
Bredbladet Dunhammer
Lysesiv
Billebo-Klaseskærm
Næbstar
Almindelig Fredsløs
Svømmende Vandsaks

Eng:
Almindelig brandbæger
Horse tidsel
Lancet-vejbred
Bellis
Glat ærenpris
Hundegræs
Lav ranunkel
Stor nælde
Agertidsel
Skvalderkål
Gederams
Bidende Ranunkel
Almindelig Kongepen
Tveskægget Ærenpris
Almindelig Røllike
Fløjlsgræs
Hanekro
Markforglemmigej
Almindelig Syre

Træer:
Hassel
Bøg
Vinter Eg
Rødel
Bævreasp
Almindelig Røn
Spidsløn
Ahorn
Ask
Hvidtjørn