lørdag den 31. oktober 2015

Slægtsgården Jelshøj

Lille udflugt til Jelshøj, hvor min families gamle slægtsgård Jelsbakgaard stadig ligger, på vejen lige ved Jelshøj (tidliere Jelsbak)
Hvad højen gemmer er stadig en gåde. Jelshøj har nemlig aldrig været udgravningsmæssigt undersøgt, Helge Søgaard fortæller i sin bog »Det ældste Århus«, at Jelshøj første gang omtales skriftligt i en præsteindberetning fra 1623, og han mener desuden, at forstavelsen »Jels« kommer af »jarl«, således at navnet skulle betyde jarlens, fyrstens eller høvdingens høj. Jarlen af Jelshøj.
Jelshøj er sandsynligvis en gravhøj fra ældre bronzealder, dvs. fra mellem 1800 og 1000 før Kristus.
– her: Jelshøj.

Ingen kommentarer: